چرا باغچه ی ما سیب نداشت ؟!؟!؟

راه که می روی
جای تک تک قدم هایت را نقاشی می کنم
قاب می گیرم و بر ذهن خالی فاصله ها ، آویزان می کنم .
وقتی نیستی ، 
نقاشی هایم به قاب چشمانم که اشاره می کند
دلم کودکانه مست می شود و
سوار بر تاب سفید لحظه ها
تا رویای روشن آسمان بالا می رود
و تو
بر بلندای عاشقی ذهنم
به نگاهم لبخند می زنی  و نوازش میکنی بال پروازم را...
ناگهان قلبم در سینه ام دلبری می کند
و من تا همیشه هایم آرام می شوم .
و باز
راه که می روی ...

تو به من خندیدی و نمیدانستی...

من به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدم!!!

باغبان از پی من تند دوید!

غضب الود به من کرد نگاه...

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک....

و تو رفتی و هنوز سالهاست که در گوش من ارام ارام...

خش خش گام تو تکرار کنان میدهد ازارم....

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم :

که چرا باغچه ی کوچک ما سیب نداشت؟!؟!؟!؟!

پ.ن:

گوش کن ای دل من

تو هنوز دل منی

با همه بی ثمری

تو خود شکفتنی

/ 17 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ناهید

سلام عزیزم خیلی قشنگ و با احساس بود[بغل]

ناهید

سلام عزیزم خیلی قشنگ و با احساس بود[بغل]

دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا به کجا ؟! معـلـوم است ، به در خانه تو ! دل من عادت داشـت ، که بمانـد آن جا ، پـشـت یک پرده تـوری که تو هر روز آن را به کناری بزنی ... دل من ساکن دیوار و دری ، که تو هر روز از آن می گـذری . دل من ساکن دستان تو بود دل من گوشه یک باغـچه بـود که تو هر روز به آن می نگری راستی ، دل من را دیـدی ...؟!!!

دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا به کجا ؟! معـلـوم است ، به در خانه تو ! دل من عادت داشـت ، که بمانـد آن جا ، پـشـت یک پرده تـوری که تو هر روز آن را به کناری بزنی ... دل من ساکن دیوار و دری ، که تو هر روز از آن می گـذری . دل من ساکن دستان تو بود دل من گوشه یک باغـچه بـود که تو هر روز به آن می نگری راستی ، دل من را دیـدی ...؟!!!

سپيده

سلام دوست خوبم با سری جدید به یاد داشته باش که... بروزم سر بزنین[گل][گل] در ضمن زیبااااااااا بود مطلب[گل]

حیان

سلام ناهید مهربون بسیارزیبابود ×××من آپم سربزن×××× مشتاقی وصبوری ازحدگذشت یارا گرتوشکیب داری طاقت نمانده مارا [گل][ناراحت]

امیر

*••**••**••*••**•• *••**••***••**••**••*••**•• [گل][گل][گل][گل] خواب ساحل [گل][گل][گل][گل] ܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔ [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] ♥---------آپم--------♥ [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] *••**••**••*••**•• *••**••***••**••**••*••**•• [گل][گل][گل][گل] خواب ساحل [گل][گل][گل][گل] ܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔܢܜܔܔ [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] ♥---------آپم--------♥ [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک] *••**••**••*••**•• *••**••***••**••**••*••**••

نوید

سلام ____@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@____________________@@ _________@@____________________@@ ________@@___________@@________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ ________ آپم منتظر حضور پر مهرتان هستیم [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه]