برای عشق گریه کن ولی به کسی نگو...

برای عشق مثل شمع بسوز اما نگذار پروانه ببیند...

 برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشکن...

برای عشق جون خودتو بده اما جون کسی رو نگیر...

برای عشق وصال کن ولی فرار نکن...

برای عشق زندگی کن ولی عاشقونه زندگی کن...

برای عشق بمیر ولی کسی رو نکش...

برای عشق خودت باش اما خوب باش...

/ 1 نظر / 12 بازدید
سعیده

ناهید جونم سلام[لبخند] ورودت به پرشین بلاگ مبارک لینکت کردم خواهری دوست دارم یه عالمه [قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ] . . . . . .*. . . . . . . ** * . . . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . *** *******. . . . . . . . .** .*******. . . . . . . . * . ******. . . . . . . . * * . .***. . *. . . . . . .** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. . . .* . . . *******. .*. .* . . .*******. . . *. . . .*****. . . . * . . .**. . . . . .* . . .*. . . . . . **.* . . . . . . . . . ** . . . . . . . . .*